ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Petneházi Zsuzsanna E.V. (a továbbiakban: “Vállalkozás”) mint Vállalkozás által üzemeltetett zazakutyaruha.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.


 • A Vállalkozás tevékenysége

 • A Vállalkozás kutyák számára készít saját tervezésű ruházatot és egyéb kiegészítőket sztenderdizált és egyedi méretben, többféle színben és formaterv alapján. (a továbbiakban: „Termék”).


 • Elérhetőség és adatok

 • A Vállalkozás adatai:

  név: Petneházi Zsuzsanna

  székhely: Budapest 1126, Márvány utca 42

  nyilvántartási szám: 51183127

  adószám: 68074320-2-43

  elérhetőség (email): zazakutyaruha.hu@gmail.com • A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

 • A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek: • A rendelés, szerződéskötés menete

 • Egyedi méretre készített termékek esetén a rendelés menete:

  A kiválasztott termék adatlapján elsőként megadja a külső, majd a belső színt. Megadja a kutya korát, fajtáját, kiválasztja a nemét. Az adatlapon leírtak (és az információk menüpontban található videónak megfelelően.) szerint megadja a 6 méret adatot. “Korábban már rendeltem zaza kutyakabátot ennek a kutyának” szöveg mellé pipát tesz, ha igaz az állítás. Ha szükséges a megjegyzés rovatba írhat kiegészítő információkat. Fontos tudnia, hogy az árak változhatnak a kutya mellkas kerületének függvényében. A “Válaszd ki, hogy a kutyád mellkas kerülete melyik kategóriába esik!” szöveg alatt kell kiválasztania azt a sávot, amiben a leadott méretek szerint esik a kutyája. 

  Ennek kiválasztását követően láthatja a termék pontos árát.  Az adatok kitöltését követően a kosárba gombbal tudja elmenteni a megadott információkat. 

  Az oldal automatikusan a kosár menüpontba lép, ahol láthatja az összes kosárba rakott terméket. A “FIZETÉS” gomb lenyomásával megerősíti a vásárlási szándékát és megerősíti az adatok helyességét. 

  Az oldal egy újabb lapra irányítja. Ha rendelkezik kedvezményre feljogosító kupon kóddal, azt itt adhatja meg. 

  Ezen a lapon kell megadnia a szállításhoz szükséges címet és elérhetőségi adatokat.

  A cím megadását követően láthatja a kikalkulált szállítási díjat és a szállítással együtt fizetendő teljes árat. Egyes esetekben a végső szállítási díj eltérhet az itt megadottól, eltérés esetén erről előre értesítjük. Ha az eltérés mértéke nem elfogadható az Ügyfél számára, lehetősége van elállni a vásárlástól.

  “Tovább a szállításhoz” gomb megnyomását követően láthatja a szállítási adatok összefoglalóját, ha az adatok helyesek, az ár és minden egyéb feltétel elfogadható az Ügyfél számára, a “Tovább a fizetésre” gomb megnyomásával tudja véglegesen megerösíteni  a váslerlási szándékát. 

  A következő lapon van lehetősége megadni a számlázási adatokat. Ha nem tér el a szállítási adatoktól jelölje be a “Megegyezik a szállítási címmel” menüpontot. Eltérés esetén válassza a “Másik címet adok meg (Kizárólag magánszemélyek nevére tudunk számlát kiállítani!)” és adja meg a számlázási adatokat. Kizárólag magánszemélyek nevére tudunk számlát kiállítani, adószámot nem áll módunkban feltüntetni a számlán.


  Folytatás gombra kattintva átirányításra kerül az OTP Simple fizetési szolgáltató oldalára, ahol a fizetés befejezéséhez szükséges megadnia bankkártya adatait.
  Ügyfél a megrendelés beérkezését követően e-mail formájában visszaigazolást kap megrendeléséről.  


  A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Vállalkozás nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.


 • A teljesítés menete

 • A vételár megfizetése és a rendelés beérkezését követően a leadott adatok ellenőrzésre kerülnek. Ha Vállalkozás hibát feltételez a leadott (Nem garantált a hibás adatok kiszűrése.) adatokban haladéktalanul e-mailben értesíti Ügyfelet. A Vállalkozás által helyesnek ítélt adatok meglétét követően kezdődik meg a gyártás. A gyártási idő maximum 20 munkanap. A gyártást követően a terméket Vállalkozás átadja külső Futárszolgálatnak, akik saját feltételeik szerint végzik a kiszállítást, annak időpontjáról vevőt az általa megadott elérhetőségen tájékoztatják.   A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén Vállalkozás nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatérítésre kerül.


 • A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók esetén)

 • Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.


  Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a [*] ésszerű költségeit.

 • Nyilatkozat

 • A fogyasztó elállási- és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elektronikus levél formájában elküldi. • Visszatérítés

 • Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.


  A Vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.


  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.


 • Termék visszaküldése

 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Vállalkozás a terméket otthoni próbát követően, tiszta (de nem mosógépben mosott) állapotban tudja vissza venni.  Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 • Arányos díjfizetés

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Vállalkozás számára megfizetni. 


  A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.


  A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.


 • Kivételek


 • A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:


  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.


 • Hibás teljesítés szabályai (fogyasztók esetén)

 • Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


  Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.


  Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.


  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 • Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. • Panaszkezelés (fogyasztók esetén)

 • A fogyasztó a Vállalkozás a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.


 • Szóbeli (telefonos) panasz

 • A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a Vállalkozás köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


 • Írásbeli panasz

 • Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás] indokolni köteles. A Vállalkozás a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


  A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


  Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.


 • Vitarendezés

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:


  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag


  A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.


  A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: A Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.


  Az illetékes békéltető testületek listája:


  https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


  A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető, amelyre az [*] bíróság kizárólagosan illetékes.


 • Egyéb szabályok

 • A Vállalkozás nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:


  1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
  2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
  3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
  4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más Vállalkozás által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.


  Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.


  A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Vállalkozás szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.


  A Vállalkozás szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.


 • Az ÁSZF-re irányadó jog

 • A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is): zazakutyaruha.hu


  A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.


  A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.


  Dátum: 2022.09.30.